Hasta La Vista, huolet

Huolista ja murheista eroon kestävällä tavalla. Elämän Huoltamo on
matalan kynnyksen paikka, jossa ihmisten erilaisia ongelmatilanteita ratkaistaan jokaista
yksilöä kunnioittavan vuorovaikutuksen kautta.

Elämän huoltamo

Monipuolista huoltopalvelua vuosimallista riippumatta

Elämän Huoltamo tarjoaa monipuolista ammattiapuaan ihmisläheisesti ja jokaisen asiakkaansa yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Arkisiin huoliin, murheisiin ja ongelmatilanteisiin haetaan ratkaisua välittömän kohtaamisen ja vapaan vuorovaikutuksen kautta.

Valmentajina toimivat kokeneet ammatti-ihmiset tiedostavat, että ihminen on aina oman yksilöllisen tilanteensa paras asiantuntija. Jokaisen yksilön tarpeita ja toiveita on kuunneltava herkällä korvalla. Ratkaisukeinot erilaisiin pulmatilanteisiin löytyvät aina ihmisen sisältä, omista lähtökohdista käsin.

Erilaisiin tarpeisiin räätälöitävissä valmennuksissa hyödynnetään mahdollisimman monimuotoisia työskentelytapoja. Päämääränä on saavuttaa kestäviä ratkaisuja yksilöllisiin ongelmatilanteisiin.

Elämän Huoltamo on matalan kynnyksen paikka vaikuttaville ihmiskohtaamisille!

Elämän huoltamo kuva

Palvelumme

Monipuolisesti osaava valmennustiimimme tarjoaa laaja-alaista ja tehokasta ammattiapuaan
ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelutarjontamme ulottuu sosiaalipalveluista terapiapalveluihin.

Koulutukset

Elämän Huoltamo tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille erilaisia syventäviä koulutuksia vahvalla ammattitaidolla ja intohimolla. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä, toiminnallisia, ratkaisukeskeisiä ja voimaannuttavia. Koulutuksemme vahvistavat ja täydentävät osallistujien omaa ammatillista osaamista innostaen toisintekemisen kulttuuriin, näkökulmien muuttamiseen sekä opittavien asioiden omakohtaiseen kokemiseen ja oivaltamiseen. Toiminnallisen koulutuksen anti ei jää vain koulutuspäiviin, vaan uudet taidot ja ajattelutavat siirtyvät luontevasti osaksi arkista työskentelyä.

Valmennukset toteutetaan pääasiassa Toisintekijöiden valmennuskeskuksessa Lahdessa (Hämeenkatu 9, U krs.). Tilauskoulutukset voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi ja toteuttaa myös asiakkaan omissa toimitiloissa.

Tero Jääskeläinen, puh. 044 540 60 26,
Mari Rosenlund, puh. 045 852 3707,
yhteydenotto@elamanhuoltamo.fi

Haku käynnissä NYT!

Ihmiset

Elämän Huoltamo koostuu viiden hengen ydintiimin lisäksi laajasta alan osaajien verkostosta.
Asiakkaat voivat hyödyntää valmennustalon kaikkien asiantuntijoiden huippuosaamista.

Atte

PALVELUPÄÄLLIKKÖ

045 122 3365
atte.voutilainen@elamanhuoltamo.fi

Janne

Kehittämispäällikkö

050 572 9192
janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Tero

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

044 540 6026
tero.jaaskelainen@elamanhuoltamo.fi

Mari

TYÖNOHJAAJA

045 852 3707
mari.rosenlund@elamanhuoltamo.fi

Jarkko

TOIMITUSJOHTAJA

045 852 3708
jarkko.saari@elamanhuoltamo.fi

Tiitu

Tiitu

Risto

Risto

Mia

Mia

PERHETERAPEUTTI, UUSPERHENEUVOJA

mia.hedberg@elamanhuoltamo.fi

Vuotta kokemusta

Asiakasta
Eri koulutusta
Näkökulmaa

Yrittäjyys­vuotta

Blogi

Kuka näkee sut?

”Kuka kiittää sua, kun sä kaikkesi teet? Kuka jää kun muut on menneet? Kun sä hyppäät korkealta kuka ottaa kiinni? Sä oot valmis rakkauteen. Kuka näkee sut?” Juha Tapion laulu kertoo jotain hyvin merkityksellistä ja oleellista ihmisen olemuksesta. Jokaisella meistä on kaipuu tulla nähdyksi, olla arvokas ja rakastettu omana itsenämme sellaisena kuin olemme, ilman ehtoja

Lue lisää »

Hyvää maailman mielenterveyspäivää!

Tämän vuoden teemana on maailmanlaajuisesti nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys muuttuvassa maailmassa. Elämän huoltamon jokaisen sektorin työskentelyssä mielenterveyden vahvistaminen yksilön näkökulmasta on olennaista. Vahvistamalla jokaisesta löytyviä voimavaroja, onnistumisen kokemaa, sekä näiden kautta itsetuntemusta, voimavaraistavien sekä ratkaisukeskeisin työottein on kaiken toimintamme keskiössä.

Lue lisää »

Toisintekijät

Sosiaalialan rautaiset ammattilaiset

Toisintekijät Oy:n tarina sai alkunsa keväällä 2018, kun viisi sosiaalialan ammattilaista löysi yhteisen sävelen ja päätti yhdistää voimansa asiakkaidensa parhaaksi. 

Huhtikuussa 2018 perustetun Toisintekijät Oy:n perusta on valettu erilaisten persoonien erityisosaamisen ja yhteisen arvopohjan varaan. Kukin viidestä yrittäjästä tuo yhteisöön oman ammattitaitonsa ja vahvuutensa. Erilaiset näkökulmat asioihin ja viitekehykset avartavat kokonaisnäkemystä. Toisintekijät-tiimi on enemmän kuin osiensa summa; yhdessä toimien päästään toivottuun päämäärään: parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen. 

Yrittäjät haluavat kouluttautua lisää kehittyäkseen entistä paremmiksi valmentajiksi ja ohjaajiksi. Omaa tietotaitoa päivitetään koko ajan ja opittua tietoa jaetaan koko yhteisön hyväksi. Myös verkostoituminen on tärkeää. Monipuolisten kontaktiensa kautta Toisintekijöillä on tarjota kattava kattaus asiantuntijoita asiakkaan akuuttiin tarpeseen.

Pitkän linjan ammattiosaajat vakuuttavat toimivansa kaikissa asiakassuhteissaan moraalisesti, eettisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Mitään työtehtävää ei hoideta puolivillaisesti, vaan jokainen toimeksianto toteutetaan alusta loppuun asti asiakkaan parhaaksi – oma persoona ja osaaminen peliin laittaen.

Toisintekijöitä sitoo yhteen samanlainen ihmiskäsitys: jokainen yksilö on oman elämäntilanteensa paras asiantuntija. Erilaisten yksilöiden vaikuttavissa kohtaamisissa on tärkeää hahmottaa ihminen kokonaisuutena. Oleellista on tiedostaa myös se, että yksilöt muodostavat keskenään monimuotoisia yhteisöjä, joissa on otettava huomioon erilaisten persoonien omat tarpeet, mielenkiinnon kohteet, huolet ja pelot.

Maailman parhaiden tyyppien valmentajat tarjoavat nyt omaa osaamistaan inhimillisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. He tiedostavat, kuinka tärkeää on kunkin yksilön itsetuntemus ja toisen arvostus entistä monimutkaisemmassa ihmissuhdeverkostossa.

Vuorovaikutustaidot, tunneäly ja sosiaalinen älykkyys nousevat entistä suurempaan rooliin maailman hurjassa muutosvauhdissa. Toisin ajattelevilla ja tekevillä valmentajilla ja työnohjaajilla riittää kysyntää ja työsarkaa yhteistyön jalostamisessa elämän eri osa-alueilla. Toisintekijöistä koostuva valmennustalo on taatusti valmis ottamaan vastaan haastavimmankin työtehtävän – nyt ja tulevaisuudessa.

Maailman parhaiden tyyppien valmentajat tarjoavat nyt omaa osaamistaan erilaisten työyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseksi. He tiedostavat, kuinka tärkeää on kunkin yksilön itsetuntemus ja toisen arvostus entistä monimutkaisemmassa ihmissuhdeverkostossa.

Vuorovaikutustaidot, tunneäly ja sosiaalinen älykkyys nousevat entistä suurempaan rooliin työelämän hurjassa muutosvauhdissa. Toisin ajattelevilla ja tekevillä valmentajilla ja työnohjaajilla riittää kysyntää ja työsarkaa eri aloilla toimivien osaajatiimien yhteistyön jalostamisessa. Toisintekijöistä koostuva valmennustalo on taatusti valmis ottamaan vastaan haastavimmankin työtehtävän – nyt ja tulevaisuudessa.

Toisintekijat kuva

Ota yhteyttä!

Copyright @ 2019 Toisintekijät Oy 2912605-3 | Toteutus: Ampersand Design Oy