Hasta La Vista, huolet

Huolista ja murheista eroon kestävällä tavalla.

Elämän Huoltamolla keskitytään ihmiseen,
jokaista yksilöä kunnioittavan vuorovaikutuksen kautta.

Meillä palvelut onnistuvat myös etänä!

Elämän huoltamo

Meille Elämän Huoltamolla on tärkeintä kohdata ihminen. 

Tarjoamme monipuolista ammattiapua sosiaalialan ja erilaisten terapioiden kentällä.

Meillä on palveluita niin yrityksille, yhteisöille kuin yksilöillekin. Arkisiin huoliin ja ongelmatilanteisiin haetaan yhdessä ratkaisua kohtaamisen ja vapaan vuorovaikutuksen kautta.

Valmentajamme ja terapeuttimme ovat kokeneita ihmissuhdeammattilaisia. Hyvinvointi elämässä on monen tekijän summa ja sen rakentaminen lähtee aina ihmisen omista tarpeista ja toiveista. Tehtävämme on aina vahvistaa ihmisen omaa toimijuutta.

Tavoitteena on saavuttaa kestäviä ja ihmisennäköisiä ratkaisuja elämän haasteisiin.

Elämän huoltamo kuva

Ihmiset

Janne

SOSIAALIPALVELUT

050 572 9192
janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi

Susanna

KOULUTUKSET

050 365 1232
susanna.syld@toisintekijat.fi

Tero

TERAPIAT

044 540 6026
tero.jaaskelainen@elamanhuoltamo.fi

Mari

TYÖNOHJAUS

045 852 3707
mari.rosenlund@elamanhuoltamo.fi

Elämänhuoltamon perhetyötä ja
jälkihuoltoa tekevien yhteystiedot:

Ulla Laakso  / ulla.laakso@elamanhuoltamo.fi
Eetu Kuokkanen  / eetu.kuokkanen@elamanhuoltamo.fi
Ville Forstedt  / ville.forstedt@elamanhuoltamo.fi
Mikko Kervinen / mikko.kervinen@elamanhuoltamo.fi
Mia Hedberg / mia.hedberg@elamanhuoltamo.fi
Atte Voutilainen / atte.voutilainen@elamanhuoltamo.fi

Vuotta kokemusta

Asiakasta
Eri koulutusta
Näkökulmaa

Yrittäjyys­vuotta

Työskentely-
menetelmiä

Hyödynnämme seuraavia työskentelymenetelmiä omassa toiminnassamme. 

 • DDP- vuorovaikutusterapia  
 • NLP  
 • Positiivinen psykologia  
 • Luovat menetelmät ja kuvatyöskentely  
 • Dialogisuus  
 • Voimavara- ja ratkaisukeskeiset menetelmät  
 • Luonto- ja eläinavusteisuus  
 • MiM– Marchak Interaction Method on puolistrukturoitu
  ja videoitu vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline.
   

Ota yhteyttä!

 

Sosiaalipalveluiden johtaja Janne Paljärvi
puh. 050 572 9192
janne.paljärvi@elamanhuoltamo.fi

Katuosoite: Hämeenkatu 9 A, U krs, 15110 Lahti

Laskutustiedot:
Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. 

Verkkolaskuosoitteemme ovat:
Operaattori Verkkolaskuosoite OVT-tunnus
OpusCapita Solutions Oy (E204503)
003729126053 

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:
Toisintekijät oy (OpusCapita skannauspalvelu)
PL 32778
00062 LASKUTUS

Laskutus ja hallinto: 
Nina Rantanen
puh. 050 537 6633
nina.rantanen@toisintekijat.fi

Toisintekijät

Aito kohtaaminen 

Vuonna 
2018 perustettu Toisintekijät Oy on rakennettu yhteisen arvopohjan ja erilaisten ihmissuhdeammattilaisten kohtaamisen pohjalle.  

Olemme nostaneet voimaksemme toisin tekemisen ja valjastaneet sen sinua varten.  Ajatuksemme on, että yksilön ymmärtäminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen on tie tulokselliseen menestykseen.  

Toisintekijöiden tiimimme koostuu erilaisista persoonista ja tulemme hyvin erilaisista viitekehyksistä. Tämä se avartaa tapaamme tehdä työtä ja tuo sinulle mahdollisuuden hyödyntää laajaa osaamistamme jokaisella kohtaamisella. Jokainen meillä työskentelee aidon kohtaamisen 5K:n voimalla: kunnioitan, kysyn, kuuntelen, kannustan ja kiitän. 

Tiimimme lähtökohta on jatkuva kehittyminen ja tiedon jakaminen, jotta meistä tulee parempia valmentajia ja kouluttajia sinulle. Yhdessä asiantuntijaverkostomme kanssa olemme valmiina sinun ja yrityksesi tarpeisiin.  

 

Jokainen meistä on ihmisihminen, teemme työtä persoonallamme ja kaikella osaamisellamme. Ihmistyössä asiakas on aina keskiössä. 

Työyhteisömme vahvuus on moniammatillisuus ja sen kaiken osaamisen tuomme käyttöösi jokaisessa kohtaamisessa. Toimintamme on aina eettisestä kestävää ja ehdottoman luottamuksellista. 

Toisintekijöitä yhdistää samanlainen ihmiskäsitys: jokainen yksilö on oman elämäntilanteensa paras asiantuntija.

Kohtaamme ihmisen aina kokonaisuutena. Yhteisöt muodostuvat aina yksilöistä, jossa pitää huomioida erilaisten persoonien tarpeet, mielenkiinnon kohteet, huolet ja pelot. 

Maailman parhaiden tyyppien valmentajat tarjoavat oman osaamisensa työyhteisöjen ja yksilöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Me tiedämme, kuinka tärkeää on itsetuntemus ja toisen arvostus ihmissuhdeverkostossa. Me tiedämme myös, että jokainen voi niissä tulla paremmaksi ja tehdä siten elämästään helpompaa.  

Vuorovaikutustaidot, tunneäly ja sosiaalinen älykkyys nousevat entistä suurempaan rooliin elämän muutosvauhdissa. 

Meidän toisin ajattelevilla valmentajilla on tahtotila luotsata sinua tai työyhteisöä menestykseen tämän ajan hermolla.  

 

Toisintekijat kuva

Copyright @ 2019 Toisintekijät Oy 2912605-3 | Toteutus: Ampersand Design Oy

Vieritä ylös