Hyvästi Huolet! – Mikä sellainen palvelu on?

Haastattelussa Elämän Huoltamon Janne Paljärvi.

Janne, mistä Hyvästi Huolet! -palvelussa on kyse?

-Hyvästi Huolet! on matalan kynnyksen palvelu, jossa pääsee keskustelemaan ammattilaisen kanssa huolista ja mistä tahansa mieltä askarruttavista asioista. Haasteet voivat olla eri elämän osa-alueilta. Haasteisiin on mielestämme hyvä puuttua hyvissä ajoin jo ennen kuin asiat eskaloituvat sellaisiksi, että niistä on yksin vaikea päästä yli.

Minkälaisiin haasteisiin siitä on ollut asiakkaille apua? Kerro muutama esimerkki.

-Kohtaamisia on ollut paljon ja hyvin erilaisten aiheiden parissa on oltu. Vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja uravalintoihin on esimerkiksi haettu tukea. On myös haettu oman elämän suuntaa ja tahdottu tarkastella omia arvoja ulkopuolisen kanssa. On haettu myös nuorelle motivaatiota opiskeluun ja helpotusta tietokonepelien liikapelaamiseen. Nepsyhaasteisiin (neuropsykiatriset erityispiirteet, kuten ADHD, ADD, Tourette ja Asperger) ja niiden kanssa pärjäämiseen on saatu apua.

-Yksi käsitelty asia on ollut omaan työrooliin liittyvä epävarmuus. Siihen on haettu selkeyttä ja sitä, miten toimia haastavien asiakkaiden ja työkavereiden kanssa. Lisäksi Hyvästi Huolet! on tarjonnut helpotusta ja vinkkejä esiintymiseen, epävarmuuteen ja itsetunnon kohottamiseen.

Voinko tulla kumppanini kanssa kahdestaan keskustelemaan? Voinko hankkia käyntejä myös läheiselleni lahjaksi?

-Todellakin voit, molempiin kysymyksiin! Jos on yhdessä jokin ongelma, niin tämä on turvallinen paikka keskustella puolueettomalla maaperällä. Valmentajiltamme löytyy osaamista mm. parisuhteista ja seksuaalisuudesta. Hyödynnämme parien kanssa tavatessamme monipuolista terapeuttista osaamistamme.

-Hyvästi Huolet! käynnin voi toki hankkia vaikka perheen nuorelle tueksi. Vanhemmat ovat nuorille ostaneetkin tätä esim. kouluhaatseiden tai käytöshaasteiden tueksi ja niiden selvittämiseksi. Parisuhteen huoltamiseen tämä sopii myös erinomaisesti, vaikkapa juuri lahjana kumppanille.

Minkä ikäisille Hyvästi Huolet! -palvelu sopii?

-Sanotaan näin, että yläasteikäisistä ylöspäin. Vanhemmuuden haasteita voi käsitellä myös pienempien lasten läsnäollessa.

Mitä asiakkaat ovat palvelusta saaneet kotiin vietäväksi, ts. muuttaako palvelu elämää käyntien jälkeen?

-No vaikka ja mitä! Etupäässä pyrimme harjoittelemaan positiivista ajattelua. Paljon tehdään erilaista ajankäytön suunnittelua. Omien verkostojen hahmottaminen on parantunut harjoitusten myötä, ja siitä on jäänyt kotiin viemisiksi asioita. Käytännössä kaikki ovat löytäneet apua siihen, mihin ovat sitä tulleet hakemaan. He ovat siis löytäneet toimivia keinoja parantaa oman elämänsä haasteita. Me emme kerro, mitä pitää tehdä, vaan autamme asiakasta oivaltamaan sen itse. Voisi siis hyvin sanoa, että Hyvästi Huolet! muuttaa elämää.

Mitä tehdään, jos haasteet ovatkin sellaisia, että ette osaa auttaa?

-Olemme kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia, mutta toisinaan teemme palveluohjausta eteenpäin. Silloin käsiteltävä huoli on mittaluokaltaan sellainen, että katsomme aiheelliseksi järjestää apua esimerkiksi kunnalliselta puolelta. Tuemme avun saamisessa ja olemme mukana sen hakemisessa varmistaen näin sen, että asiakas ei jää yksin odottamaan avun saamista.

Millaisia ihmisiä valmentajat ovat? Mistä tiedän, että saan heiltä varmasti apua?

-Olemme hyviä tyyppejä ja meitä on helppo lähestyä. Olemme kaikki sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joilla on paljon täydennyskolutusta ja työkokemusta terapeuttisesta työskentelystä. Kaikilla valmentajilla on erilaisia pätevyyksiä ja ammattitaitoa, ja voimmekin tarvittaessa hyvin joustavasti vaihtaa valmentajaa, mikäli jollakin toisella on asiakkaalle parempaa osaamista. Kunnioitamme tällä mahdollisuudella ennen kaikkea asiakkaan tarpeita ja sitä, että hän saa varmasti parhaan mahdollisen henkilön tuekseen. 5K-arvot (Kunnioittaminen, Kysyminen, Kuunteleminen, Kannustaminen ja Kiittäminen) ohjaavat kaikkea valmentajien tekemistä. Valmentajat ovat siis lyhyesti ihmistyön vankkoja ammattilaisia, joilla on pitkä työkokemus haastavistakin kohtaamisista.

Mistä tiedän, mille valmentajalle minun kannattaa mennä? Entä, jos valmentaja ei tunnukaan minulle oikealta käynnin jälkeen?

-Edellä tulikin vähän sivuttua tätä asiaa. Valmentajien osaaminen ja koulutus selviävät verkkosivuilta ja ajanvarausjärjestelmästä. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan toiselle valmentajalle, jolla on erilaista erityisosaamista. Erityisesti vuorovaikutushaasteissa meiltä kaikilta löytyy koulutusta ja kokemusta. Tietysti valmentajan persoonakin vaikuttaa, mutta sanoisin, että jokainen meistä on empaattinen ihmisen monimuotoisuuden kohtaaja, jolla riittää ymmärrystä ja osaamista ratkoa hankaliakin pulmia.

Tarvitsenko jonkin lähetteen Hyvästi Huolet! -palveluun, vai voinko varata ajan milloin vain itse?

-Hyvästi Huolet! on täysin avoin palvelu jokaiselle. Ajan voi varata itse, lähetettä ei tarvita.

Mitä merkintöjä minusta tehdään? Voiko työnantajani tai läheiseni saada käynnistä tiedon?

-Käynneistä merkitään omiin tiedostoihimme ainoastaan se, että asiakas on tapaamisessa käynyt. Valmentajat tekevät toki omia merkintöjä käytetyistä menetelmistä, jotta seuraava käynti jatkuisi mahdollisimman sujuvasti siitä, mihin edellisellä kerralla on jääty. Yksityiskohtaisia tietoja ei kirjata mihinkään järjestelmiin, ja kaikki käsitellyt asiat ovat salassa pidettäviä.

-Työnantaja saa tiedon vain siinä tapauksessa, että maksaa palvelun. Muutoin Hyvästi Huolet! on täysin tietosuojan piirissä, siis salaista ja yksityistä. Nuorten asiakkaiden osalta vanhemmille annetaan tieto siitä, mitä on nuoren kanssa keskustellessa sovittu, jotta he voivat kotona tukea nuortaan mahdollisimman hyvin. Yksityiskohtia keskusteluista ei kuitenkaan välitetä.

Voiko Hyvästi Huolet! -palvelua käyttää, vaikkei olisi kovin suuria haasteita? Onko liian pieniä asioita käsiteltäväksi?

-Liian pieniä asioita ei ole. Hyvästi Huolet! toimii ihan vaikka ajatusten sparraajana! Yksi käynti saattaa olla riittävä jonkin pienen asian käsittelyyn, sillä siinäkin ajassa ehtii löytämään sopivia menetelmiä ja ratkaisumalleja. Asioita ei kannata koskaan hautoa yksin, vaan huolista kannattaa puhua jonkun kanssa ennen niiden paisumista liian suuriksi. Ulkopuolinen ihminen voi nähdä huolesi aivan erilaisessa valossa kuin itse näet tai ystäväsi näkevät. Se mahdollistaa myös sen, että huoleen saadaan uusia näkökulmia ja uudenlaisia ratkaisumalleja.

Kuinka monta käyntikertaa asioiden parantumiseen tarvitaan? Mitä, jos jo ensimmäisellä kerralla asiaani löytyy helpotusta?

-Tosiaan, yksikin kerta voi riittää. Jos haasteita on paljon tai yksittäinen haaste on suuri, useampi käynti tietysti tarvitaan. Tyypillisesti tavataan 3–10 kertaa, riippuen täysin asiakkaan tilanteesta ja voimavaroista. Jos haasteita on paljon, asiat vaativat yleensä jokainen oman käyntinsä. Jos ratkaisu tai helpotus löytyy jo ensimmäisellä käynnillä, olemme tyytyväisiä ja toivotamme hyvää jatkoa.

Millainen Hyvästi Huolet! on prosessina, vai meneekö se aina yksilökohtaisesti tarpeiden mukaan?

-Tietty perusprosessi palvelulla kyllä on. Se aloitetaan ennakkokyselyllä, jonka perusteella saadaan kuva kestosta. Kysely tehdään ennen ensimmäistä käyntikertaa. Ensimmäisellä kerralla voidaan kartoittaa kokonaistilannetta lisää ja sopia sitten jatkosta, jos haasteet ovat suuria. Tärkeää on sen jälkeen, että asetetaan tavoitteet. Valmentaja voi antaa ”kotitehtäviä”, joilla haasteiden selätystä harjoitellaan. Seuraavalla käynnillä tarkastellaan edistymistä ja mennään syvemmälle aiheeseen.

-Prosessi päättyy, kun asiakas on mielestään päässyt tavoitteisiinsa ja kokee saaneensa apua. Toiminta on aina tavoitteellista, ja siinä pyritään siihen, että käyntien jälkeen asiakas saa pysyvää apua ja muutosta elämäänsä.

Miten nopeasti pääsen keskustelemaan haasteistani? Onko minun odotettava pitkään?

-Pitkään ei tarvitse odottaa! Parhaassa tapauksessa keskustelemaan pääsee jo seuraavana päivänä, vähintään viikon sisään joka tapauksessa. Aikoja on tarjolla ajanvarausjärjestelmässä hyvin, ja pyrimme pitämään siellä vapaita aikoja tarjolla myös iltaisin.

Viimeisenä vielä: miten pääsen keskustelemaan Hyvästi Huolet! -palveluun?

-Tapoja on muutama erilainen. Voit mennä verkkosivuillemme TÄSTÄ ja sieltä ajanvarausjärjestelmäämme valitsemaan sinulle sopivaa aikaa ja valmentajaa tai täyttää verkkosivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen.

-Voit myös lähettää viestiä osoitteeseen info@elamanhuoltamo.fi. Ehdotamme sinulle aikoja ja valmentajan, ja pian päästäänkin sitten kohtaamaan!

Kiitos haastattelusta!

-Eipä kestä. Huoletonta kesää kaikille!

Jaa tämä blogi

Scroll to Top