Meistä

Elämän Huoltamo Oy on valtakunnallisesti toimiva 100 % suomalainen sosiaalihuollon avopalveluita sekä ihmisten hyvinvointia ja jaksamista tukevien terapeuttisten palveluiden tuottaja.

Elämän Huoltamo Oy on yksi osa konserniyhtiö ViisKoo Group Oy:tä. Konsernissa Elämän Huoltamo Oy:n sisaryhtiönä toimii Toisintekijät Oy, joka tuottaa Elämän Huoltamon asiakkaille työnohjaus ja koulutuspalveluita.

Mistä kaikki sai alkunsa?
Pääsiäisen aikaan vuonna 2018 viisi sosiaali- ja terapia-alan ammattilaista päätti lyödä hynttyyt yhteen ja perustaa silloisen Toisintekijät Oy:n. Jo alusta alkaen yhden y-tunnuksen alla oli kaksi erillistä toimijaa, jotka toimivat itsenäisesti kehittäen omaa toimintaansa. Vuonna 2021 päätimme sitten erottaa toiminnat omiksi erilliseksi yhtiöiksi toimintojen selkiinnyttämiseksi. Vuoden alusta 2022 olemme toimineet tällä konsernimallilla. Viidellä alkuperäisellä omistajalla oli yhteenlaskettuna yli 100 vuoden kokemus sosiaalialan työstä sekä haastavissa asiakastilanteissa työskentelystä.
Pohdimme yhdessä, että mikä meitä yhdistää ja millaisista asioista olimme vuosien saatossa saaneet kiitosta niin kanssamme työskennelleiltä kuin toisaalta asiakkailta. Löytyi oikeastaan kaksi selkeätä elementtiä, jotka toki pitävät sisällään paljon asioita 👉
1. KAMELEONTTIMAINEN KYKYMME toimia rennon ammattimaisesti, mutta riittävän vaativasti ihmisten omaa asiantuntijuutta hyödyntäen heidän omaksi parhaakseen. Tämä näkyy niin asiakastyössä kuin toisaalta asiakasperheiden verkostojen kanssa työskentelyssä.
2. PALVELUIDEN KETJUTETTAVUUS oli toinen tärkeä asia. Haluamme ottaa asiakkaan kokonaisuudessaan haltuun ja rakentaa asiakkaan tilanne huomioiden hänen tilannettaan parhaiten palvelevan kokonaisuuden eikä vain ratkaista yksittäisiä ongelmia. Tässä taustalla on vahva systeeminen ajattelu. Ajatus siitä, että viime kädessä kaikki liittyy kaikkeen ja muutos yhtälön yhdessä tekijässä vaikuttaa yhtälön muihin tekijöihin.
Meiltä oli vuosien aikana usein kyselty teoreettisista viitekehyksistä ja ”ismeistä” ja siitä, että mistä ajattelusta käsin te työskentelette. Vaikka olemmekin opiskelleet hurjasti ja teoreettista pohjaa löytyy vankasti, niin meille ”isminä” on aina ollut ihminen eli ajatuksella ihminen ensin. Tutustutaan ilman ennakko oletuksia ja ajatuksia ihmiseen ja tilanteisiin ja katsotaan mitä asioille olisi tehtävissä. Näin myöskään meidän omat ennakko asenteemme eivät ohjaa liiaksi työtämme ja tapaamme kohdata toinen.
Tämä synnytti myös arvopohjan, joka ohjaa koko konsernimme toimintaa; Aito kohtaaminen. Me hyväksymme toisenlaisetkin tavat ajatella ja toimia. Olemmeko aina samanmielisiä, ei toki, mutta osaamme ja haluamme näyttää arvostavamme myös toisenlaisia tapoja ajatella ja elää. Se mikä taasen on ihmiselle vahingollista, on sitten toinen asia ja vahingollisen toiminnan äärellä me olemme ja sen korjaamisessa me autamme. Olemme pyrkineet myös olemaan teoreettisesti mahdollisimman moniulotteinen ja toimimaan enemmänkin integratiivisella otteella hyödyntämällä paras mahdollinen tieto asiakkaan parhaaksi. Emme siksi ole halunneet lukkiutua johonkin yhteen teoreettiseen maailmaan liian kapea-alaisesti.
Aito kohtaaminen arvona synnytti meille 5K-mallin ja brändin, joka on taustalla ohjaamassa omaa toimintaamme ja jonka toteutumista kohtaamisissamme reflektoimme säännöllisesti niin yksilö kuin ryhmätasolla. Sen pohjalta keräämme myös asiakaspalautetta, jolla arvioidaan kokemuksellisuutta, jota palvelumme ihmisissä saa aikaan. 5K tulee sanoista; Kunnioittaminen Kysyminen Kuunteleminen Kannustaminen ja Kiittäminen.
Previous
Next

Kunnioittaminen
Toimintaa ohjaa positiivinen ihmiskäsitys. Me uskomme ihmisessä olevaan hyvään sekä hänen ymmärrykseensä ja haluunsa hyvään. Se onko se välillä hukassa tai onko sellaisia työkaluja joilla päästä oman näköiseensä parhaaseen, niin siinä työssä me olemme apuna.

Kysyminen
Vain kysymällä voit aidosti saada tietää, kaikki muu on uskomuksia ja oletuksia. Kysymisemme ei ole ammattikaavun taakse piiloutuvaa retoriikkaa. Me kysymme aidolla halulla saada tietää. Löytää ymmärrystä ja etsiä sen kautta keinoja voimavaroista ja vahvuuksista joiden päälle rakentaa uuttaa vahvempaa tulevaisuutta.

Kuunteleminen
Kuunteleminen ja kuuleminen eivät aina ole sama asia. Me pyrimme välttämään tulkintoja ja siksi kuuntelemisen lomassa teemme koko ajan lisää tarkentavia kysymyksiä. Uskomme tämän lisäävän vahvaa kunnioittamisen kokemaa sekä tunnetta aidosta kiinnostuksesta toisen asiaa kohtaan. Käytämme myös paljon asiakkaan omia sanoja, joka tekee näkyväksi kuuntelemisen ja sen miten olemme asian kuulleet. Tämä antaa toiselle myös mahdollisuuden tarkentaa omaa puhumistaan, jos hän ei ollut asiaa niin tarkoittanutkaan, kun oli ensin sanonut.

Kannustaminen
Teemme näkyväksi ja annamme palautetta onnistumisista sekä pienistäkin yrityksistä tehdä toisin. Emme siis ainoastaan kehu vaan annamme aidosti palautetta. Palaute on siis sitä, että teemme aidosti näkyväksi sen kuinka me näemme mikä onnistumisen on saanut aikaan. Taidot, kyvyt ja ponnistelut siis näkyviksi. Korjaavassa palautteessa myös samoin. Kyse on enemmänkin siitä, että henkilö ei vielä onnistunut, joten voimme harjoitella lisää. Ei sitä, että hän on huono jotenkin ihmisenä.

Kiittäminen
Meidän tehtävämme on antaa myös kiitosta siitä, että saamme toimia asiakkaan kanssa hänen parhaakseen niinkin intiimissä asiassa, kuin hänen oma elämänsä. Ei ole aina kovinkaan itsestään selvää ja helppoa päästää vieras ihminen tutkimaan koko omaa elämää kaikkine risuineen ja ruusuineen. Me kiitämme siitä rohkeudesta!

Missionamme on yksilöiden hyvinvoinnin kautta lapsille, nuorille ja perheille parempi Suomi.

Visionamme on olla valtakunnallisesti merkittävin vaikuttavia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevien avohuollon palveluiden tuottaja vuoteen 2030 mennessä.

Me uskomme sinuun. Uskalla sinä luottaa meihin.

Yhdessä me voimme olla enemmän!

Scroll to Top