Miksi palvelut meiltä?

Tunteella, tiedolla ja taidolla!

Vahvat näytöt tavoitteellisesta ja vaikuttavasta työskentelystä kertovat omaa lahjomatonta tarinaansa. Tähän voisi kirjoittaa kymmeniä ja satoja tarinoita huostaanottojen ehkäisyyn liittyen ja yhteiskunnallisten integroitumisten toteutumisista ja siten syrjäytymisten sekä rikoskierteiden ehkäisemisten osalta. Tähän voisimme tehdä hypoteettisia laskutoimituksia palveluittemme taloudellisista vaikutuksista. Nämä ovat merkittäviä tarinoita sekä inhimillisestä että toki taloudellisesta näkökulmasta. Mutta uskomme näiden olevan niitä asioita, joiden tulisi yhdistää meitä kaikkia alalla toimivia, joten jätetään siis nämä tarinat tästä osiosta pois.

Mikä sitten tekee meistä erilaisia?

  • Erittäin vahva ja systemaattinen reflektiotyöskentely sekä itsenäisesti että asiakkaiden kanssa ja tiimin sisällä pitää huolta jatkuvasta toiminnan tasalaatuisuudesta ja toisaalta tunnistettavuudesta. Reflektio kytkeytyy vahvasti 5K- malliin ja tapaamme olla olemassa ja käyttäytyä suhteessa asiakkaisiin ja asiakkaiden verkostoihin.
  • Pyrimme jatkuvasti toiminnassamme luomaan toimialalle uusia kustannustehokkaampia ja vaikuttavampia malleja esim. hybridisen palveluiden tuottamisen kautta. Hybridisyydellä on mahdollista myös tuottaa palveluita sellaisille alueille Suomessa, joissa palveluiden saatavuus on haasteellista, mutta tarve olemassa.
  • Sisäisen kouluttamisen, työnohjauksen sekä vertaistuellisuuden malli, joka mahdollistaa jatkuvan ammatillisen kehittymisen sekä yhteisöllisyyden kokeman haastavassa asiakastyössä.
  • Ammatillisen vankan perusosaamisen lisäksi tiimimme jäsenet ovat erikoistuneet; käyttäytymistieteisiin, vahvaan erityisosaamiseen autismin kirjon erityispiirteiden omaavien kanssa työskentelyssä, vankaan psykoedukaatioon, kiintymyssuhde oireisten kanssa työskentelyyn sekä moniin muihin erityisosaamista vaativiin toimiin.
Scroll to Top