, ,

Häpeän kokemus lapsen tunnesäätelyn onnistumisen ja haasteiden taustalla

Tilauskoulutus:
Häpeän kokemus lapsen tunnesäätelyn onnistumisen ja haasteiden taustalla
– Miten autan lastani käsittelemään häpeän kokemuksia?

Häpeä on yksi vahvimmista tunteistamme ja sopivana annoksena se on meille hyödyllinen. Häpeän tunne oikein toimivana ohjaa moraalista ajatteluamme ja auttaa meitä toimimaan oikein sosiaalisessa ympäristössämme. Häpeä on kuitenkin tunne, joka liian suurina annoksina ja syvinä kokemuksina alkaa lamaannuttamaan toimintaamme ja ajatteluamme.  Yksi vanhemman tärkeimmistä tehtävistä, onkin auttaa lasta käsittelemään häpeän kokemuksiaan.

Luennolla käydään läpi häpeä tunteen ja terveen itsetunnon kehittymistä.  Mietitään mitä eroa on tavallisella, hyödyllisellä ”häpeän tunteella” ja sisään rakentuneella ihmistä haittaavalla häpeän tunteella. Puhumme myös siitä, mitä voin aikuisena tehdä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa auttaakseni lasta käsittelemän häpeän tunnettaan.

Sisältö: 

  • Mitä häpeä on?
  • Miten häpeän tunne ja krooninen häpeän tunne eroavat toisistaan?
  • Miten se ohjaa toimintaamme?
  • Mitä voin tehdä vanhempana auttaakseni lastani käsittelemään häpeän tunnettaan?

Kenelle?
Luento sopii sekä vanhemmille että lasten kanssa töitä tekeville ammattilaisille.

Miten:
Etäkoulutus Zoom -yhteydellä tai Teamssillä.

Luennoitsija:

Tero Jääskeläinen
MSc Solution Focused Therapy, DDP -terapeutti, perhe- ja paripsykoterapeuttiterapeutti, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja

Pyydä tarjous koulutuksesta!

Scroll to Top