KOULUTUKSET:  petri.syld@elamanhuoltamo.fi , 050 339 5655  |  SOSIAALIPALVELUT:  maija.kankaanmaki@elamanhuoltamo.fi , 050 382 2338

, ,

Kehityksellinen trauma ja traumaorientoitunut työote

Tilauskoulutus, joka on tehty erityisesti lastensuojelutyön ammattilaisille. Sisältö ja pituus on vapaasti räätälöitävissä tarpeidenne mukaan!

Tilauskoulutus, joka on tehty erityisesti lastensuojelutyön ammattilaisille. Sisältö ja pituus on vapaasti räätälöitävissä tarpeidenne mukaan!

 • Toteutus esimerkiksi koko päivän (7 tuntia) tai puoli päivää (3-4 tuntia) jaksoissa, noin kerran kuukaudessa tai yhteisön tarpeiden mukaan
 • Koulutuksen teemat räätälöidään aina työyhteisön tarpeiden mukaan 
 • Koulutus rakentuu teoriaosista ja harjoituksista, joissa harjoitellaan opeteltuja asioita käytännössä
 • Tapaamisten välille jää aina kokeiltavaksi jokin ajatus tai työtapa, jota kokeillaan käytännön työssä. Näin työskentelystä muodostuu jatkuva työn tekemistä kehittävä prosessi
 • Tilaajan toiveiden mukaisesti voidaan mukaan ottaa myös asiakastapauksia työnohjauksellisesti käsiteltäviksi
 • Koulutuksissamme on mahdollisuus myös Moodlen käyttöön (hinnoitellaan erikseen).

Koulutus tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin haasteisiin:

 • Kehitykselliset traumat ja niistä aiheutuva haastava käytös​
 • Asiakkaan kiintymyssuhdestrategioiden tunnistaminen​
 • Neurologiset erityishaasteet ​
 • Vanhempien kanssa työskentely​
 • Työssäjaksaminen paranee ymmärryksen lisääntymisen myötä​
 • Työskentelyn itsessä herättämien tunteiden käsittely​
 • Omien kiintymyssuhdestrategioiden tunnistaminen ​

Esimerkki neljän päivän koulutuksesta (4 x 4h)

Päivä 1
 • Mikä kiintymyssuhde on​
  • Kiintymyssuhteen merkitys kehityksessä​
 • ​Mikä kehityksellinen / kiintymyssuhdetrauma on​
  • Trauman synty ja vaikutus kehitykseen​
 • ​Miten kehityksellinen trauma vaikuttaa mm.​
  • Aivoihin​, kehoon ja tunnesäätelyyn
  • Viestien ja vuorovaikutuksen tulkitsemiseen​
  • Toisen ihmisen viestintään reagointiin​
  • Kykyyn luottaa toiseen ihmiseen ja muodostaa pysyviä ihmissuhteita​
Päivä 2
 • Yhteyden luominen kiintymyssuhteessaan traumatisoituneeseen lapseen​
  • Luottamuksen ja turvallisuuden tunteen rakentaminen​
 • Työntekijän oma kiintymyssuhde sen merkitys traumatisoituneen lapsen kohtaamisessa​
 • Oma jaksaminen ja sen merkitys traumatisoituneen lapsen kanssa työskennellessä.​
Päivä 3
 • Kehityksellinen trauma ja häpeän kokemus​
  • Mitä häpeä merkitsee viestien tulkinnan näkökulmasta​
  • Miten krooninen häpeä vaikuttaa ajatteluun ja yleensäkin tiedonkäsittelyyn​
  • Miten se näyttäytyy toiminnassa​
  • Miten autan lasta ja nuorta häpeän kokemuksen käsittelyssä​
  • Miten käsittelemme hankalia tilanteita niin, että häpeän kokemus pienenee suurenemisen sijasta​
Päivä 4
 • Pace -asenne työskentelymallina​
  • Leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia työskentelyn ja kohtaamisen välineenä​
  • DDP -työskentelyn perusteet​
 • ​Empatia vuorovaikutuksen ja suhteen luomisen välineenä​
  • Empatian eri muodot​
  • Miten osoitan empatiaa​
  • Miksi empatia on merkityksellistä etenkin traumatisoituneita lapsia kohdatessa​

 

Muita mahdollisia käsiteltäviä teemoja:​

 • Seksuaalisuus ​
 • Vuorovaikutus ja työntekijän jaksaminen​
 • Neuropsykiatriset erityisvaikeudet (ADHD, autismin kirjo yms.) ​
  • Merkitys arjessa​
  • Itsetunto ja itsetuntemus​
  • Aistisäätelyn haasteet​
  • Kiintymyssuhteen häiriöt ja neurologiset erityisvaikeudet​
  • Mitkä tavat lähestyä näitä asiakkaita toimivat kummassakin kentässä​.

Kouluttaja

Tero Jääskeläinen ​

 • MSc solution focused therapy​
 • Ratkaisukeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti​
 • Sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja
 • NLP Master practitioner

Tero on toiminut 20 vuoden ajan lastensuojelun kentällä sekä sijaishuollon, että avohuollon palveluiden parissa.

Lisäksi teemojen ja laitoksen tarpeiden mukaan mahdollisia muita kouluttajia. ​

Pyydä tarjous Kehityksellinen trauma ja traumaorientoitunut työote –koulutuksesta työyhteisöllesi tästä!

Scroll to Top