KOULUTUKSET:  petri.syld@elamanhuoltamo.fi , 050 339 5655  |  SOSIAALIPALVELUT:  maija.kankaanmaki@elamanhuoltamo.fi , 050 382 2338

, ,

Turvakoulutus

💥 Elämän Huoltamo ylpeänä tarjoaa nyt ainutlaatuista ja vaikuttavaa turvakoulutusta lastensuojelun ja koulujen tarpeisiin! 💥

Yhteistyössä Roteva Coach ja Elämän Huoltamo!

Miksi turvakoulutus on tärkeää?

Kasvatus- ja opetustyöntekijät joutuvat toisinaan tilanteisiin, joissa pitää puuttua lasten ja nuorten uhkaavaan ja vaaralliseen käyttäytymiseen. Heillä ei välttämättä ole siihen kuitenkaan sopivia keinoja. Fyysinen uhka kasvatus- ja opetustyöntekijöitä kohtaan on silti liian usein todellisuutta. Toiminnan tulee aina perustua lakiin sekä eettiseen ja nykyaikaiseen kasvatusajatteluun. Ymmärrys väkivallan synnyn perusteista sekä yksinkertaisen tehokkaat ja kaikkien kannalta turvalliset toimintamallit väkivallan ennaltaehkäisyyn, väkivaltatilanteen hoitamiseen sekä purkamiseen tuovat suurta apua. 

Mitä turvakoulutus tarjoaa?

Ennen kaikkea se tarjoaa ymmärrystä väkivallan ja stressireaktioiden syntymisestä ja ilmenemisestä sekä niiden kanssa toimimisesta. Siinä opitaan tunnistamaan sekä säätelemään stressireaktioita ja väkivallan uhkaa omassa sekä toisten toiminnassa. Koulutuksessa pyritään selkeään prosessiin uhkatilanteen ennaltaehkäisemiseksi ja turvallisesti hoitamiseksi. Yksinkertaiset, turvalliset ja tehokkaat fyysisen rajoittamisen tekniikat tulevat tutuiksi käytännön harjoitusten avulla. Lisäksi pohditaan mm. yhteisöllisyyden keinoja turvallisuuden parantamiseksi. 

Kenelle turvakoulutus on tarkoitettu?

Ensisijaisesti turvakoulutus on suunniteltu rehtoreille, opettajille ja lastensuojelutyöntekijöille. Se soveltuu mainiosti myös muuhun ihmissuhdetyöhön, kuten esimerkiksi ensihoitoon tai vanhustenhoitoon.


Koulutuksen rakenne

Turvakoulutuksessa on kolme erilaista tasoa: peruskurssi, syventävä jatkokurssi ja kertauskurssi, jota suositellaan tieto-taidon ylläpitämiseksi vähintään kerran vuodessa.

Peruskurssi (16 tuntia)

Päivä 1 – Perusteet

 • Aamupäivällä teoriakoulutus
 • Iltapäivällä henkisen ja fyysisen rajoittamisen koulutus, joka räätälöidään tilaajan toiveen mukaisesti joko omassa ympäristössä tai tatameilla.

Päivä 2 – Soveltaminen

 • Oma toimintaympäristö: turvakävely + riskianalyysi, case-harjoittelu todellisessa ympäristössä, itsepuolustus
 • Loppuyhteenveto
Syventävä kurssi (8 tuntia)

Syventävä kurssi järjestetään 3 – 6 kuukautta peruskurssin suorittamisesta. Siihen kuuluu:

 • Valmennusseminaari
 • Riskianalyysin reflektointi
 • Fyysinen harjoittelu todellisessa toimintaympäristössä
Kertauskurssi (8 tuntia)

Kertauskurssi järjestetään 6 – 12 kuukautta syventävästä kurssista, ja se suositellaan käytäväksi 1 – 2 kertaa vuosittain. Kertauskurssiin kuuluu:

 • Teorian kertaaminen
 • Riskianalyysi
 • Fyysinen harjoittelu tatamilla tai todellisessa toimintaympäristössä

Koulutuksen järjestäjä

Kouluttajana on Roteva Coach ja Janne Hartikainen. Janne on pitkän linjan kasvatusalan ammattilainen sekä kamppailulajien harrastaja. Laaja kokemus lastensuojelutyöstä on auttanut kehittämään turvakoulutuksen hyvin käytännönläheiseksi ja toimivaksi monenlaisissa työskentely-ympäristöissä. Kouluttajana Janne on lempeä ja empaattinen ihmisten kohtaaja, ja tavoitteellinen sekä taktinen ajattelu antaa turvakoulutukselle uniikkeja lisävivahteita.

Tekniikat ja taktiikat perustuvat turvallisuusviranomaisten tekniikoihin ja taktiikoihin. Teoreettinen tausta perustuu stressireaktioiden synnyn ymmärtämiseen, niiden kanssa toimimiseen ja niiden vähentämiseen.

Janne Hartikainen
 • Erityisluokanopettaja KM, rehtori
 • Yli 22 vuoden kokemus erityisnuorten kanssa
 • Roteva -turvakoulutuksen kehittäjä
 • Turvakouluttaja
  • Konstan koti ja koulu 2013 →
  • Adalmiina 2020 →
  • Kompassi, Helmi, Aatu, Jaloverso 2021 →
  • Tuulimäki 2022 →
 • Järjestysmiehen tehtäviä ravintoloissa
 • 30 vuoden kokemus kamppailulajeista
 • Onnellinen aviomies ja kahden lapsen isä
 • Fysiikka- ja johtamisvalmentaja
 • Voimailija, metsästäjä, marjastaja, sienestäjä, luonnossa liikkuja ja työmatkapyöräilijä

Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Pyydä tarjous turvakoulutuksesta täältä!

Lataa koulutusesite (PDF) tästä!

Scroll to Top