KOULUTUKSET:  petri.syld@elamanhuoltamo.fi , 050 339 5655  |  SOSIAALIPALVELUT:  maija.kankaanmaki@elamanhuoltamo.fi , 050 382 2338

, ,

Nuorten seksuaalikasvatus ohjaustyötä tekeville

Nuorten seksuaalikasvatus  ohjaustyötä tekeville

Nuorten seksuaalikasvatus on merkityksellinen asia nuoren identiteetin kehittymisessä.

  • Seksuaalisuudesta ja seksistä on kerrottava positiivisen kautta, nuoren omia itsesuojelutaitoja ja itsensä arvostamista vahvistaen.
  • Seksuaalikasvatus on turvataitojen ja oman itsensä arvostamisen kannalta nuorelle erityisen tärkeää, kun kasvetaan kohti onnellista aikuisuutta.
  • Seksuaalikasvastusta on avoin keskusteluyhteys, nuorten kysymyksiin vastaaminen ja vahvistavaa puhetta seksuaalisuuden ja seksin teemoista.

Tasapainoinen seksuaalisuus, itsensä arvostaminen ja omien rajojen asettaminen suojelee nuorta haasteilta, joita elämässä tulee väistämättä vastaan. Somemaailma määrittelee ja kasvattaa tänä päivänä nuoria valtavasti ja siellä nousevat mielikuvat ei välttämättä tue nuorten identiteetin kehitystä. Tarvitaan ja kaivataan aikuisen ääntä ja kohtaamista, myös seksuaalisuuden teemoissa, enemmän kuin ehkä koskaan.  Nuoret kaipaavat avointa puhetta oikeista asioista. Puheeksi ottaminen voi olla haastavaa ja sitä taitoa vahvistetaan luennolla.


Sisältö: 

  • Nuorten seksuaalinen identiteetti ja moninaisuus
  • Omat rajat ja rajojen arvostamiseen kasvattaminen
  • Puheeksi ottaminen, mitä voin sanoa ääneen
  • Sosiaalinen media ja seksuaalisuus ja sen ilmiöt
  • Seksuaalisen häirinnän tai väkivallan ennalta ehkäiseminen

Kenelle?
Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaiset, nuorten kanssa toimijat, nuorisotyön ammattilaiset, nuorten sijais- ja perhekotivanhemmat

Miten:
Koulutus joko livevä tai etänä räätälöiden toiveiden mukaan.


Luennoitsija:

Susanna Syld
Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
Auktorisoitu seksuaalineuvoja
Yhteisöpedagogi (AMK)

Lisätietoa:
susanna.syld@toisintekijat.fi
puh. 050 365 1232

Pyydä tarjous koulutuksesta!

Scroll to Top