KOULUTUKSET:  susanna.syld@toisintekijat.fi , 050 365 1232  |  SOSIAALIPALVELUT:   janne.paljarvi@elamanhuoltamo.fi , 050 572 9192

Verkkokoulutus: 5K Traumatietoinen Nepsyosaaja (30 op) 10.3. – 8.11.2022

Opiskele etänä traumatietoiseksi nepsyosaajaksi!

Haluaisitko sinä täydentää osaamistasi neuropsykiatrisista oireyhtymistä, siitä miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa oireyhtymiin ja miten näitä lapsia ja nuoria voidaan auttaa? Mietitkö lapsuusajan kielteisten kokemusten vaikutusta lapsen kehitykseen ja oireiluun?

Olemme kehittäneet 5K Traumatietoinen Nepsyosaaja -koulutuksen vastaamaan juuri näihin tarpeisiin. Koulutus soveltuu myös syventämään jo neuropsykiatrisen valmentajan opinnot käyneiden osaamista.

Tässä verkkokoulutuksessa lähestymme lapsen kognitiivista, emotionaalista ja psykososiaalista kehitystä laaja-alaisesti psykologian ja neurobiologian näkökulmista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa muovaavat ja muokkaavat lapsen neurobiologiaa, minkä vuoksi varhainen vuorovaikutus ja lapsuusajan kokemukset laajemmin ovat merkittävässä osassa ihmisen koko elämän kannalta. Tämän muovautuvuuden ymmärtäminen on keskeisessä osassa näiden lasten ja nuorten kanssa toimiessa sekä heidän kehityksensä tukemisessa. Tämän vuoksi kokonaisvaltainen näkökulmamme neuropsykiatrisiin oireisiin kattaa synnynnäisten neuropsykiatristen oireiden lisäksi kasvuolosuhteiden, kiintymyssuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen.

Tämä koulutus on etäyhteydellä toteutettava verkkokoulutus.

Koulutukseen pääset mukaan, mikäli sinulla on sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan pohjakoulutus.

Koulutuspäivät

10.-11.3.22
21.-22.4.22
2.-3.6.22
1.-2.9.22
7.-8.11.22

Lisäksi erikseen sovittavat työnohjaukset (4 kpl)

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen toteutustapa pohjautuu ongelmalähtöisen oppimisen (Problem based learning) menetelmään, jonka avulla koulutuksessa opitut asiat saadaan tuotua lähelle ammattilaisten työarkea ja ne saadaan nivottua osaksi käytännön työtä. Lisäksi koulutuksessa painottuu psykoterapeuttinen ja perhepsykoterapiapainotteinen lähestymiskulma. Kuntoutuksellisina elementteinä käsittelemme ratkaisukeskeisyyttä, dialogisuutta, kiintymyssuhteen terapeuttista hoitoa (perusajatukset, PACE) sekä perhe- ja verkostointerventioita.

Kontaktipäivien välissä osallistujat perehtyvät koulutusmateriaaliin ja vapaavalintaiseen kirjallisuuteen pienryhmän asettamien oppimistavoitteiden pohjalta. Kontaktiopetuspäivien välissä opittavaa asiaa käsitellään pienryhmissä.

Mikäli samasta yksiköstä on useampi kuin yksi osallistuja, koulutukseen kuuluu neljä yksikölle järjestettävää työnohjausta, jotka auttavat
koulutettavia siirtämään koulutuksessa opittuja menetelmiä käytännön arjen työhön. Muille osallistujille järjestetään case-ryhmätyönohjausta.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja
  • Neuropsykiatriset häiriöt
  • Neuropsykiatriset erityispiirteet
  • Kehityksellinen näkökulma
  • Sosiaalinen konteksti
  • Kuntoutukselliset elementit

Tarkemman sisällön löydät esitteestä, jonka saat ladattua tästä.

Koulutus on osa 5K -tuoteperhettä

5K on toimintatapamme, se tuo koulutukseemme rungon ja arvomaailman.
5K rakentuu seuraavista ihmissuhdearvoista: Kunnioittaminen, Kysyminen, Kuunteleminen, Kannustaminen ja  Kiittäminen

Vastuukouluttajat

Tuuli Nikkarinen , LT, Nuorisopsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, perheterapeutti (kouluttajapätevyys), psykoterapeutti, MA (Health Professions’ Education)

Tero Jääskeläinen, MSc Solution Focused Therapy, perhe- ja paripsykoterapeutti, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja.

Hinta

2490 € sis. alv.

Ilmoittautuminen

Kts. Ilmoittaudu -välilehti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Viimeinen hakupäivä 10.2.2022

Elämän Huoltamo

Elämän Huoltamo tuottaa sosiaali- ja terapia-alan palveluita laajalla kentällä sekä täydennyskoulutusta sosiaalialalle.
Kantava arvomme on aito kohtaaminen.

Lisätietoja koulutuksesta

info@elamanhuoltamo.fi

Ilmoittaudu

Laskutus ja peruutusehdot

Koulutuksien laskutus:

Lyhytkoulutuksissa maksu tapahtuu suoraan verkkokaupan Visma -maksupalvelun kautta.

Pidempien koulutuksien laskutus tapahtuu ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen Visma -maksupalvelun kautta, jossa valittavissa erilaisia maksutapoja. Visma tarjoaa myös Jousto -luotto palvelun, jossa koulutuksen hinnan voi jakaa jopa 36 osamaksuerään niin haluttaessa. Asiakas itse valitsee Visman kautta haluamansa tavan maksaa koulutuksen. Henkilökohtainen maksulinkki toimitetaan ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen ja maksulinkki toimii 7 päivän ajan.

Laskutuskysymyksissä ota yhteyttä: info@elamanhuoltamo.fi

Koulutuspaikan peruutus:

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Jos et pääse osallistumaan koulukseen, niin olethan mahdollisimman pian yhteydessä: info@elamanhuoltamo.fi

  • Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan (100%).
  • Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan (100%).
  • Mikäli koulutukseen ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta koulutukseen, voi organisaatio kuluitta vaihtaa osallistujaa ilmoittamalla siitä: info@elamanhuoltamo.fi

Edellä mainituista ehdoista poikkeavat peruutusehdot ilmoitetaan kunkin koulutuksen yhteydessä.

Peruutus sairaustapauksissa:

Mikäli sairastuminen estää kokonaan osallistumisesi koulutuksen aloittamisen, saat 100 % koulutusmaksusta takaisin esittämällä sairaslomatodistuksen viikon kuluessa sairastumisesta.

Kesken koulutuksen sairastuessa sairaslomatodistusta vastaan laskutamme vain siihen saakka annetun koulutuksen tai tarjoamme paikkaa seuraavaan mahdolliseen koulutukseen.

Koulutuspäivänä tapahtuvista äkillisistä peruutus- tai sairaustapauksista ilmoitathan aina kouluttajalle. Kouluttajan yhteystiedot ovat sinulle lähetetyssä kutsukirjeessä.

Vieritä ylös