, ,

Lapsen kiintymyssuhteen muodostuminen vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa

Tilauskoulutus:
Lapsen kiintymyssuhteen muodostuminen vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa
– Miten kiintymyssuhde muodostuu ja mitä se merkitsee lapsen kehityksen kannalta?

Kiintymyssuhde on vanhemman (yleensä äiti ja/ tai isä) tai muun läheisen hoitavan aikuisen ja lapsen välinen ainutlaatuinen tunnesuhde, joka syntyy heidän välisessään vuorovaikutuksessa. Lapsi kehittää tässä suhteessa omat, pitkälti koko elämän säilyvät toimintamallinsa. Nämä mallit aktivoituvat aikuisenakin etenkin stressaavissa tilanteissa.

Kiintymyssuhde vaikuttaa muun muassa lapsen itsetuntoon, minäkuvaan, sisäiseen turvallisuuden tunteeseen, tunteiden säätelyyn ja stressin sietämiseen. Siksi on hyvä ymmärtää miten nämä mallit syntyvät ja millaisella toiminnalla voit auttaa lastasi kehittämään juuri hänelle mahdollisimman hyvän ja turvallisen kiintymyssuhteen. Luennolla puhutaan näistä toimintamalleista, niiden synnystä ja siitä miten aikuisen omat kiintymyssuhteet vaikuttavat vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.

Sisältö: 

 • Miten kiintymyssuhde kehittyy
 • Miten oma kiintymyssuhteeni vaikuttaa suhteeseeni lapseen
 • Miten kiintymyssuhde vaikuttaa mm.
  • itsetuntoon
  • tunnesäätelyyn
  • turvallisuuden tunteen kehittymiseen
 • Mikä lisää lapsen turvallisuuden tunnetta suhteessamme ja miksi se on tärkeää
 • Millaista toimintaa kannattaa lisätä tukeakseni hyvää suhdetta välillänne

Kenelle?
Luento sopii sekä vanhemmille että lasten kanssa töitä tekeville ammattilaisille.

Miten:
Etäkoulutus Zoom -yhteydellä tai Teamssilla.

Luennoitsija:

Tero Jääskeläinen
MSc Solution Focused Therapy, DDP -terapeutti, perhe- ja paripsykoterapeuttiterapeutti, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja

Pyydä tarjous koulutuksesta!

Scroll to Top